Onze Vlamovenput wordt bedreigd!

 

We gaan even terug in de tijd: september 2006. Denderleeuw, Iddergem en Welle daverden op hun grondvesten: door het uitbreiden van het leemontginningsgebied dreigt de open landbouwkouter verminkt te worden. Uiteindelijk worden meer dan 7.000 bezwaarschriften ingediend en verhuizen de plannen in verband met het uitbreiden van het leemontginningsgebied midden 2010 naar de ijskast.

 

De toenmalige eigenaar besloot uit veiligheidsoverwegingen de hele site af te sluiten voor spelende kinderen en pottenkijkers waardoor de fauna en flora haar gang kon gaan. Momenteel staat de vijver (de Vlamovenput) op de biologische waarderingskaart ingekleurd als biologisch zeer waardevol en de directe omgeving als biologisch waardevol.

 

Er loopt nu een openbaar onderzoek met betrekking tot het opvullen van de zogenaamde Vlamovenput door een firma die zichzelf omschrijft als “expert in afbraakwerken, grondwerken, saneringen en asbestverwijdering in België en Frankrijk”. Het doel is de site in haar oorspronkelijke staat te herstellen, namelijk landbouwgebied. De put zou opgevuld worden met opvulgronden conform de VLAREBO bepalingen, maar in de aanvraag staat duidelijk dat het momenteel niet exact bekend is vanwaar de aangevoerde grond zal komen.

 

De firma gaat er van uit dat de Vamovenput slechts 80cm diep is, een cijfer dat wij betwisten. Maar gesteld dat de put effectief 80cm diep zou zijn, dan zou er 45.000 m³ opgevuld dienen te worden. Dat zijn zo’n 3.000 vrachtwagens.

 

Deze vrachtwagens daveren via de belangrijkste toegangswegen onze Kouter binnen. Via de Steenweg wordt het oppassen geblazen voor voetgangers en fietsers aan de Vinkenstraat en Beukel, via de expressweg kijk je best uit aan de Wildebeekstraat en Beukel.

 

Wat met de veiligheid op onze landbouwwegen en uitgestippelde recreatieve routes? Wat met de schade aan de betonvakken die mogelijk ontstaat door de zwaarbeladen vrachtwagens?

 

Daar waar tijdens ‘Red de Kouter’ het mobiliteitsaspect een belangrijke rol gespeeld heeft inzake bezwaren, kan het haast niet anders dan dat ook bij het opvullen van de put het aspect mobiliteit heel belangrijk is. Of zou de put gevuld worden met behulp van drones? Er is op gebied van mobiliteit geen verschil met een lege of volle vrachtwagen.

 

Mensen uit de buurt zullen ongetwijfeld hinder ondervinden van lawaai en stof. Bij regenweer zal de al ontoegankelijke Vinkenstraat een totale ramp worden. Moddersporen op Steenweg, in de Wildebeekstraat en op de landbouwwegen; bij droog weer stofhinder op de aan- en afrijroutes. Het water in de Vlamovenput zou opgenomen worden door de grond die gestort wordt, verdampen of geloosd worden in de Iddergemse waterloop…

 

Wij kunnen dit niet laten gebeuren, vandaar dat we oproepen om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze plannen. Dat kan via de website RedDeVlamoven.be

In eerste instantie verzamelen wij zoveel mogelijk bezwaarschriften inzake het stedenbouwkundige openbare onderzoek, later volgt nog een openbaar onderzoek inzake milieu.

 

Hoe een bezwaarschrift maken? »

Ga naar de module om een bezwaarschrift te maken »

Nieuws

 

Bezoek onze Facebook pagina


De website Red de Vlamoven is politiek-neutraal en staat los van de website Red de Kouter.


19 februari 2019

Het was een lange stilte voor de storm... maar sinds enige tijd hangt er opnieuw een "Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning" aan de Vlamovenput. Er kan tot 6 maart bezwaar worden ingediend via onze website of via het omgevingsloket (link volgt zodra beschikbaar).

Bekendmaking openbaar onderzoek stedenbouw


3 oktober 2017

Het is lang stil geweest, maar op zitting van 26 september 2017 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning voor het opvullen van de Vlamovenput geweigerd. De aanvrager kan tegen deze beslissing in beroep gaan, maar het signaal dat het bestuur geeft is alvast hartverwarmend.


18 juli 2017

222x bedankt! Er werden via de website van Red de Vlamoven 222 individuele bezwaarschriften samengesteld! Er werden op 18 juli 221 bezwaarschriften afgegeven op het gemeentehuis van Denderleeuw. Tijdens de overhandiging waarop geen lid van het college van burgemeester en schepenen kon aanwezig zijn (toeval?) werd nog 'n bezwaarschrift samengesteld dat deze namiddag wordt afgegeven.


12 juli 2017

Bezwaarschriften kunnen nu ook vanop je reisbestemming worden samengesteld: er werd een "SEND TO" functie toegevoegd waardoor het bezwaarschrift in onze mailbox komt. Wij printen het bezwaarschrift voor jou af en bundelen het. Vergeet deze optie onderaan het bezwaarschrift niet aan te vinken.


4 juli 2017

Nieuw bezwaar toegevoegd aan bezwaarschrift: "De berekeningen in verband met het opvulvolume kloppen niet. Zo wordt er van uitgegaan dat de Vlamovenput maar 80cm diep zou zijn. In werkelijkheid is deze put dieper..."


2 juli 2017

Bekendmaking openbaar onderzoek stedenbouw

De aanvraag met betrekking tot het opvullen van de vlamovenput kwam eerder toevallig aan het licht.